Bizim Tədbirlərimiz

VYANADA MƏŞHUR AZƏRBAYCAN PİANOÇUSU ZÖHRAB ADIGÖZƏLZADƏNİN XATİRƏSİNƏ HƏSR OLUNMUŞ KONSERT KEÇİRİLMİŞDİR
Noyabrın 28-də Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində Azərbaycanın görkəmli pianoçusu, Xalq Artisti, professor Zöhrab Adıgözəlzadənin xatirəsinə həsr ...
28 noyabr 2013, 19:00
“İPƏK YOLU BOYUNCA MUSİQİ SƏYAHƏTİ”
Vyanada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində “İpək Yolu boyunca musiqi səyahəti” adlı konsert keçirilib.Opera müğənnisi Yekaterina ...
17 noyabr 2013, 19:00
AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏT MƏRKƏZİNDƏ GÖRKƏMLİ YAZIÇI, BÖYÜK ALİM VƏ PEDAQOQ MİR CƏLAL PAŞAYEVİN XATİRƏSİNƏ HƏSR OLUNMUŞ ƏDƏBİ-BƏDİİ GECƏ KEÇİRİLMİŞDİR
Noyabrın 5-də Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində görkəmli yazıçı, böyük alim və pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin xatirəsinə həsr olunmuş ədəbi-bədii gecə ...
05 noyabr 2013, 18:00
VYANADA “ARŞIN MAL ALAN” OPERETTASININ 100 İLLİK YUBİLEYİ QEYD OLUNMUŞDUR
Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin “Arşın mal alan” operettasının 100 illik yubileyi münasibətilə tədbir ...
25 oktyabr 2013, 19:00
AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏT MƏRKƏZİNDƏ AZƏRBAYCANIN DÖVLƏT MÜSTƏQİLLİYİ GÜNÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ KONSERT KEÇİRİLMİŞDİR
Oktyabrın 23-də Vyanada Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyi Gününə həsr olunmuş konsert keçirilmişdir.Tədbirdə ...
23 oktyabr 2013, 19:00
AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏT MƏRKƏZİNDƏ GƏNC AZƏRBAYCANLI RƏSSAMIN SƏRGİSİ AÇILMIŞDIR
Vyanada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində gənc Azərbaycan rəssamı İslam Həsənəlizadənin rəssamlıq və heykəltəraşlıq əsərlərindən ...
03 oktyabr 2013, 18:00
VYANADA AZƏRBAYCAN VƏ AVSTRİYA MUSİQİÇİLƏRİNİN ÜZEYİR HACIBƏYLİNİN DOĞUM GÜNÜNƏ HƏSR EDİLMİŞ BİRGƏ KONSERTİ OLMUŞDUR
Dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 128-ci ildönümü və Milli Musiqi Günü Vyanada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət ...
24 sentyabr 2013, 18:00
AZƏRBACAN MƏDƏNİYYƏT MƏRKƏZİNDƏ YAZIÇI ANARIN ALMANCA NƏŞR OLUNMUŞ HEKAYƏLƏR KİTABININ TƏQDİMATI OLACAQDIR
İyunun 19-da Vyanada Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində müasir Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, tanınmış yazıçı Anarın alman dilində ...
19 iyun 2013, 19:00
VYANADA “BAKIYA UÇUŞ: MÜASİR AZƏRBAYCAN İNCƏSƏNƏTİ” SƏRGİSİ AÇILMIŞDIR
Mayın 14-də Vyanada Heydər Əliyev Fondunun, “Baku” jurnalının və Azərbaycanın Avstriyadakı səfirliyinin birgə layihəsi çərçivəsində Vyana İncəsənət ...
14 may 2013, 17:00
VYANADA AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏT MƏRKƏZİ AÇILMIŞDIR
Mayın 13-də Vyanada Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin açılışı olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva ...
13 may 2013, 16:00
AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏT MƏRKƏZİNDƏ AZƏRBAYCAN DİLİ KURSLARI
Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində 2013-cü ilin oktyabr ayından etibarən Azərbaycan dili kursları fəaliyyətə başlayacaqdır. Qruplarda tələbələrin ...
12 may 2013, 15:00