Bizim Tədbirlərimiz

VYANADA NOVRUZ BAYRAMI MÜNASİBƏTİLƏ KONSERT KEÇİRİLMİŞDİR
Martın 11-də Vyanadakı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində xalqımızın ən qədim bayramlarından biri olan Novruz bayramı münasibətilə konsert ...
11 mart 2014, 19:00
VYANADA AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏT MƏRKƏZİNİN TƏŞKİLATÇILIĞI İLƏ MƏHSƏTİ GƏNCƏVİNİN YARADICILIĞININ 900 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ KONSERT BÖYÜK MARAQLA QARŞILANMIŞDIR
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Məhsəti Gəncəvinin yaradıcılığının 900 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Sərəncamı ilə görkəmli şairənin ...
16 yanvar 2014, 18:30