Bizim Tədbirlərimiz

DÖVLƏT MÜSTƏQİLLİYİNİN 25-Cİ İLDÖNÜMÜ MÜNASİBƏTİLƏ MUĞAM AXŞAMI
Bu il 60 illik yubileyi qeyd edilən Xalq Artisti Səkinə İsmayılova həm vətənində, həm də xaricdə sevilən muğam ifaçılarından biridir. Bu tədbirin öz ...
22 noyabr 2016, 19:00
İSFAR SARABSKİ VYANADA “SALAM.ORİENT“ FESTİVALINDA ÇIXIŞ EDİB
Azərbaycanın Əməkdar Artisti, pianoçu və bəstəkar İsfar Sarabski və qrupu oktyabrın 28-də Vyanada “Salam, Orient” (“Salam, Şərq”) festivalı ...
28 oktyabr 2016, 19:00
MİLLİ MUSİQİ GÜNÜ VƏ DAHİ BƏSTƏKAR ÜZEYİR HACIBƏYLİNİN DOĞUM GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ KLASSİK MUSİQİ AXŞAMI.
Oktyabrın 6-da Vyanada Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində Milli Musiqi Günü və dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin doğum günü münasibətilə klassik ...
06 oktyabr 2016, 19:00
AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏT MƏRKƏZİNİN YARADILMASININ ÜÇÜNCÜ İLDÖNÜMÜ
Mayın 12-də Vyanada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin yaradılmasının üçüncü ildönümünə həsr olunmuş tədbir ...
12 may 2016, 19:00
AZƏRBAYCAN: ŞƏRQLƏ QƏRBİ BİRLƏŞDİRƏN KÖRPÜ
Mədəniyyət Mərkəzində “Azərbaycan: Şərqlə Qərbi birləşdirən körpü” adlı məruzə axşamı təşkil olunub.Tədbirdə Fuad Axundov Azərbaycan və xüsusilə ...
15 aprel 2016, 15:00
AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏT MƏRKƏZİNDƏ NOVRUZ BAYRAMINA HƏSR OLUNMUŞ TƏDBİR
Tədbirdə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin musiqi qrupu bayram konserti ilə çıxış edib. Universitetin müəllimi, Azərbaycan ...
10 mart 2016, 19:00
AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏT MƏRKƏZİNDƏ ƏMƏKDAR RƏSSAM ƏSMƏR NƏRİMANBƏYOVANIN ƏSƏRLƏRİNDƏN İBARƏT “RƏNGLƏRİN POEZİYASI” ADLI SƏRGİ AÇILIB.
Görkəmli azərbaycanlı rəssam, SSRİ-nin və Azərbaycanın dövlət mükafatları laureatı, Xalq Rəssamı Toğrul Nərimanbəyov və istedadlı heykəltəraş, ...
16 fevral 2016, 19:00
VYANADA GÖRKƏMLİ BƏSTƏKAR TOFİQ QULİYEVİN XATİRƏSİNƏ HƏSR OLUNMUŞ KONSERT KEÇİRİLİB
Vyanadakı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində Azərbaycanın görkəmli bəstəkarı, Xalq Artisti Tofiq Quliyevin xatirəsinə həsr olunmuş konsert ...
12 yanvar 2016, 19:00