Cingiz Babayevin "Xalçaçılıq sənəti" sərgisinin açılışı

15 yanvar 2020